Hướng dẫn giao hàng

Tùy theo từng loại sản phẩm, kích thước, số lượng từng đơn hàng khách đặt mà chúng tôi sắp xếp xe giao hàng đúng theo yêu của khách hàng